Prezentacje wyników finansowych

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra za 1 kw. 2024

27.05.2024

Grupa Klepsydra rośnie na tle rynku

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra za 2023

21.02.2024

Grupa Klepsydra zamyka rok dwiema nowymi akwizycjami

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra za I-III kw. 2023 r.

29.11.2023

Dobre wyniki Grupy Klepsydra pomimo stabilizującego się rynku

Wyniki finansowe Grupy Klepsydra za I pół. 2023 r.

01.09.2023

Grupa Klepsydra z bardzo dobrymi wynikami w I półroczu 2023 r., planuje dalsze pozyskanie kapitału na przejęcia

Grupa Klepsydra debiutuje na GPW

21.06.2023

Grupa Klepsydra wchodzi na GPW i planuje konsolidację rynku funeralnego w Polsce, na którą zamierza pozyskać blisko 30 mln zł