WZA

28 czerwca 2024 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Formularz do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
20 grudnia 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Formularz do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

Zarząd spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie postanowiło o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 4 stycznia 2024 roku do g. 11.00 (w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1).

Zarząd informuje ponadto, iż do czasu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia:
– Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad,
– nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść podjętych uchwał

Zarząd spółki GRUPA KLEPSYDRA S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej w dniu 4 stycznia 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o ogłoszeniu kolejnej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 roku – do dnia 19 stycznia 2024 roku do g. 11.00.

Zarząd informuje ponadto, iż do w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 roku:

– Walne Zgromadzenie nie odstąpiło dotychczas od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad,

– nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych dotychczas uchwał.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść podjętych uchwał
20 czerwca 2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Formularz do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika