Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ Liczba akcji (szt.) Udział % w kapitale Liczba głosów (szt.) Udział % w głosach
Tomasz Salski 13 376 947 66,06 13 376 947 66,06
Marek Cichewicz 1 677 164 8,28 1 677 164 8,28
Artur Błasik 2 022 344 9,89 2 022 344 9,89
Pozostali Akcjonariusze 3 193 544 15,77 3 193 544 15,77
SUMA 20 249 999 100,00 17 999 999 20 249 999