Struktura akcjonariatu

AKCJONARIUSZ Liczba akcji (szt.) Udział % w kapitale Liczba głosów (szt.) Udział % w głosach
Tomasz Salski 13 409 391 56,21 13 409 391 56,21
Global Funeral Services SL 3 321 428 13,92 3 321 428 13,92
Marek Cichewicz 1 677 494 7,03 1 677 494 7,03
Artur Błasik 2 000 011 8,38 2 000 011 8,38
Pozostali Akcjonariusze 3 448 411 14,45 3 448 411 14,45
SUMA 23 856 735 100,00 23 856 735 100,00