Zarząd

Marek Cichewicz

Prezes Zarządu

Związany jest z branżą funeralną od ponad 17 lat. Jest Prezesem oraz współwłaścicielem firmy BONGO sp. z o.o. oraz Prezydentem Światowej Federacji Organizacji i Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA zrzeszającej członków z ponad 80 krajów. Jest pierwszym Polakiem na tym stanowisku. W FIAT-IFTA koordynuje sprawy związane z międzynarodowym transportem osób zmarłych…

Związany jest z branżą funeralną od ponad 17 lat. Jest Prezesem oraz współwłaścicielem firmy BONGO sp. z o.o. oraz Prezydentem Światowej Federacji Organizacji i Firm Pogrzebowych FIAT-IFTA zrzeszającej członków z ponad 80 krajów. Jest pierwszym Polakiem na tym stanowisku. W FIAT-IFTA koordynuje sprawy związane z międzynarodowym transportem osób zmarłych. W latach 2013 do 2019 był wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Odpowiadał za koordynacje dwóch wystaw targowych Memento w 2008 oraz 2010. Absolwent wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Rozwiń opis

Paweł Łapiński

Wiceprezes Zarządu

Ma ponad 26 letnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki (energetyka, logistyka, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy i produkcja nawozów). Jego obszary kompetencji to m.in.: budowanie wartości dla akcjonariuszy, poprawa efektywności spółek, opracowywanie i wdrażanie strategii, pozyskiwanie finansowania…

Ma ponad 26 letnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach gospodarki (energetyka, logistyka, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy i produkcja nawozów). Jego obszary kompetencji to m.in.: budowanie wartości dla akcjonariuszy, poprawa efektywności spółek, opracowywanie i wdrażanie strategii, pozyskiwanie finansowania i realizacja projektów inwestycyjnych, rozwój organiczny firm i procesy M&A. Ma również doświadczenie w zarządzaniu spółkami giełdowymi oraz prowadzeniu relacji z rynkiem kapitałowym. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje zarządcze w takich spółkach jak, m.in.: Stelmet S.A., Grupa Azoty S.A., Boryszew S.A. czy Bumar-Hydroma S.A. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (specjalizacje: zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym). Ukończył również liczne studia podyplomowe, m.in. w zakresie prawa spółek handlowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej. Posiada też tytuł MBA zdobyty w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University.

Rozwiń opis

Rada Nadzorcza

Piotr Piaszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Posiada tytuł radcy prawnego. W działalności prawniczej specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu, likwidatora oraz członka rady nadzorczej spółek.

Sebastian Kosakowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja rachunkowość. Posiada tytuł maklera papierów wartościowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym, które zdobywał jako makler/sales trader, obsługujący instytucje w Polsce oraz zagranicą.

Jordi Viñas Costa

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politécnica de Catalunya oraz studiów MBA na Universidad de Navarra. Jest prezesem zarządu spółki Global Funeral Services, ma blisko 35-letnie doświadczenie w segmencie pogrzebowym. W trakcie swojej kariery zawodowej nie tylko zarządzał spółkami pogrzebowymi, ale też budował nowe, które przyczyniły się do rozwoju rynku pogrzebowego w Hiszpanii. Jest on też udziałowcem, współzałożycielem oraz prezesem zarządu spółek: GRUP VFV, SL, lidera katalońskiego sektora pogrzebowego, który posiada ponad 300-letnią historię oraz ELYSIUS EUROPA, SL.

Marcin Jaszczuk

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonometrii oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU, jako Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu…

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonometrii oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Do lipca 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank. Przed dołączeniem do Alior Bank od 2014 r. pracował w PZU, jako Dyrektor Inwestycyjny, a później jako dyrektor Biura Rozwoju Biznesu, gdzie odpowiadał za obszar fuzji i przejęć oraz za współpracę z instytucjami finansowymi z Grupy PZU. W latach 2008-2014 związany był z firmą doradczą Saski Partners, gdzie jako Vice President zrealizował szereg transakcji typu M&A w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie fundusz venture capital 4growthVC, jest także współwłaścicielem oraz wiceprezesem zarządu Enata Bread. W swojej karierze zawodowej współpracował również z JP Morgan w Londynie oraz Deloitte.

Rozwiń opis

Adam Salski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania firmą. Od ponad 25 lat zajmuje się działalnością w branży drzewnej w Polsce. Jestem współwłaścicielem firmy DREW-SAL (www.drewsal.pl), która jest jednym z liderów w Polsce specjalizującym się w produkcji trumien, sarkofagów oraz urn drewnianych.