Historia Grupy

Firma Pogrzebowa Klepsydra powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łodzi, firmy której historia sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. Była ona rozwijana początkowo przez rodzinę Tomasza Salskiego, który przejął ją w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia i od tej pory jest zaangażowany w rozwijanie działalności spółki. Na przełomie 2006 i 2007 r., Tomasz Salski wraz z rodziną, przejęli spółkę Bongo, której prezesem i współwłaścicielem został Marek Cichewicz, kuzyn Tomasza Salskiego. Jest to więc firma rodzinna, z tradycjami, nastawiona na budowanie wzrostu wartości oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w branży.

Obie spółki rozwijały się bardzo intensywnie. Firma Pogrzebowa Klepsydra, oprócz prowadzenia kompleksowych usług pogrzebowych w Łodzi, w latach 1992-1998 zarządzała również wszystkimi cmentarzami komunalnymi w tym mieście. W 2008 roku, obserwując trendy rynkowe, widząc znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi kremacyjne w Polsce, spółka Klepsydra zainwestowała w budowę własnej spopielarni w Łodzi, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki. W 2010 r., w związku z realizacją inwestycji w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP w Podgórkach Tynieckich w Krakowie, została powołana spółka Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. Jest to pierwsza tak zaawansowana inwestycja z sektora funeralnego, która jest realizowana przez firmę prywatną w Polsce, w ramach PPP. Docelowo powstanie cmentarz o powierzchni 9 hektarów wraz z wraz domem pogrzebowym i spopielarnią zwłok. Wartość inwestycji wyniosła 24,5 mln zł brutto.

Kolejnym ważnym etapem w życiu Klepsydry jest powołanie w 2023 r. Grupy Klepsydra, skupiającej dotychczasowe firmy z branży funeralnej znajdujące się w rękach Tomasza Salskiego i Marka Cichewicza oraz wprowadzenie tego podmiotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Będzie to pierwsza spółka z branży funeralnej notowana na GPW.

Grupa dalej dynamicznie rozwija się i planuje konsolidację rozdrobionego rynku funeralnego w Polsce.