Struktura Grupy

Spółki Grupy

Centrum Pogrzebowe sp. z o.o.

powstała w 2010 roku w związku z realizacją inwestycji w ramach programu partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP w Podgórkach Tynieckich w Krakowie. Spółka zaprojektowała oraz zbudowała cmentarz
wraz domem przedpogrzebowym i spopielarnią zwłok. Wartość inwestycji wyniosła 24,5 mln zł brutto. Grupa ma podpisaną umowę na zarządzanie tym obiektem do 2044 r. z możliwością przedłużenia.

Przejdź do strony

Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o.o

powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łodzi, firmy której historia sięga lat 50. ubiegłego wieku. Posiada więc ponad 60-letnie doświadczenie w świadczeniu usług pogrzebowych i cmentarnych, a od 2008 roku również w zakresie usług kremacyjnych. Jest jednym z dwóch liderów usług pogrzebowych w Łodzi.

Przejdź do strony

Bongo Sp. z o.o.

działa na międzynarodowym rynku usług pogrzebowych od 1958
roku. Specjalizuje się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów.
Swoje usługi świadczy profesjonalnie
w oparciu o znajomość prawa
międzynarodowego, zwyczajów, obrządków i religii w poszczególnych krajach oraz rozbudowaną sieć współpracujących partnerów na całym świecie.

Przejdź do strony

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Krakowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Krakowie (PUK) jest jedną z największych spółek świadczących usługi pogrzebowe i kremacyjne w Krakowie i okolicach. Powstała 1 maja 1992 r. w wyniku prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Krakowie. Była to pierwsza w Polsce prywatyzacja przedsiębiorstwa komunalnego. W 2022 roku PUK przeprowadziło 1 011 pogrzebów oraz 388 kremacji.

Przejdź do strony

Sotor

Sotor jest jedną z największych firm pogrzebowych działających w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka świadczy kompleksowe usługi funeralne w Toruniu oraz jego okolicach. W latach 2021 i 2022 firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków.

Przejdź do strony