Strategia Grupy

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. Pozwoli to na zbudowanie silnej, nowoczesnej i innowacyjnej Grupy, która będzie skupiała mocne lokalne marki.

Dzięki realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra wypracuje skokowy wzrost wyników finansowych w ciągu kilku najbliższych lat.

Grupa wygeneruje również szereg synergii, np. w obszarach zakupowych oraz kosztach związanych z zarządzaniem poszczególnymi firmami. Ponadto Grupa Klepsydra będzie w dalszym ciągu unowocześniała swoje usługi oraz wprowadzała nowoczesne rozwiązania, które nie tylko podniosą jakość usług, ale też przyczynią się do wygenerowania kolejnych oszczędności w ramach Grupy.

W 2023 roku Grupa Klepsydra zrealizowała jedną akwizycję oraz podpisała list intencyjny w sprawie drugiego przejęcia (realizacja w styczniu 2024 r.). Celem Grupy są spółki działające w dużych miastach w Polsce, obsługujące co najmniej 1.000 pogrzebów rocznie.

Kolejne przejęcia podmiotów o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027. Grupa przewiduje, że pozwoli to zbudować w okresie najbliższych 5 lat silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku. Na realizację tych celów akwizycyjnych Grupa Klepsydra zamierza przeznaczać rocznie do 80% wypracowanego zysku netto.

Po okresie pierwszych inwestycji związanych z rozwojem Grupy, spółka planuje dołączyć do grona spółek regularnie wypłacających inwestorom dywidendę. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, od 2024 r. Grupa planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20% zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiłaby więc już w 2025 r. (z zysku netto za 2024 r.).