Ład korporacyjny

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Pobierz dokument

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz dokument

Statut Merit SA

Pobierz dokument

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Pobierz dokument

Oświadczenie w sprawie stosowania Dobrych Praktyk

Pobierz dokument

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Merit S.A. za 2022 r

Pobierz dokument