Ład korporacyjny

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Statut Grupa Klepsydra S.A.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie w sprawie stosowania Dobrych Praktyk

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Merit S.A. za 2022 r