Kalendarium

14 lutego 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2023 r.

30 maja 2024 r.

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2023 r.

30 maja 2024 r.

Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2023 r.

15 maja 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Spółki za I kwartał 2024 r.

13 sierpnia 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2024 r.

14 listopada 2024 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Spółki za III kwartał 2024 r.

11 sierpnia 2023 r.

Raport kwartalny Spółki za II kwartał 2023 r.

10 listopada 2023 r.

Raport kwartalny Spółki za III kwartał 2023 r.