21 lutego 2024

Grupa Klepsydra z dobrymi wynikami i dwiema akwizycjami w 2023 r., rynek będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi spółki

 Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, opublikowała dobre wyniki finansowe, pomimo spadającego, stabilizującego się na poziomach sprzed pandemii, rynku. Przychody spółek z grupy kapitałowej w 2023 r. wyniosły blisko 35,2 mln zł, EBITDA 7,1 mln zł, natomiast zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł blisko 4,6 mln zł. 

Grupa-Klepsydra_wyniki-finansowe-za-4Q2023_21.02.2024

Pobierz plik