31 sierpnia 2023

Grupa Klepsydra z bardzo dobrymi wynikami w I półroczu 2023 r., planuje dalsze pozyskanie kapitału na przejęcia

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, opublikowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody spółek z grupy kapitałowej w I pół. 2023 r. wyniosły ponad 17 mln zł, EBITDA ponad 4 mln zł, natomiast zysk netto Grupy w omawianym okresie przekroczył 2,8 mln zł. 

Grupa-Klepsydra_wyniki-finansowe-za-1H2023_31.08

Pobierz plik