01 września 2023

Merit zmienia nazwę na Grupa Klepsydra

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, otrzymała informację, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku właściwy dla Spółki sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w statucie Spółki, m.in. zmiany nazwy z Merit S.A. na Grupa Klepsydra S.A.

Grupa-Klepsydra_oficjalna-zmiana-nazwy_1.09

Pobierz plik