04 lipca 2023

Grupa Klepsydra pozyskała 6,75 mln zł z emisji akcji

Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, pozyskała w wyniku emisji akcji serii F kwotę w wysokości 6,75 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie pierwszych przejęć firm pogrzebowych oraz zasilenie Spółki w środki obrotowe.

Grupa-Klepsydra_zamkniecie-emisji-i-pozyskanie-srodkow_4.07.2023

Pobierz plik