POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA POWIADOMIŃ INWESTORSKICH (NEWSLETTER) SPÓŁKI Grupa Klepsydra S.A.

Polityka Prywatności przedstawia metody oraz zasady przetwarzania danych osobowych subskrybentów usługi powiadomień inwestorskich dla zainteresowanych inwestorów lub akcjonariuszy spółki Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi („Inwestorzy”), w szczególności świadczonej w postaci Newslettera. Polityka Prywatności informuje w jaki sposób będziemy korzystać z danych osobowych, które nam powierzyłeś. Z dokumentu dowiesz się również jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i jak się z nami skontaktować.

Powierzone nam dane osobowe są bezpieczne. Zobowiązujemy się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Twoją zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Twoich danych) podanych przez Ciebie danych osobowych jest spółka Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Solec 5, 94-247 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362881 („Spółka”).

Oznacza to, że Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe i korzystać z nich wyłącznie w celach, na które się zgodziłeś.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Z osobą zajmującą się danymi osobowymi, który jest przedstawicielem Spółki możesz skontaktować się pod adresem mailowym: biuro@grupaklepsydra.pl.

Dokładamy starań abyś mógł wygodnie zarządzać danymi osobowymi które nam powierzyłeś. Jeśli nie chcesz na przykład otrzymywać od nas wiadomości e-mail wystarczy, że klikniesz w stosowne pole o rezygnacji, które znajduje się w treści każdego maila, którego od nas otrzymasz.

Jakie dane przetwarzamy?

Gromadzimy podstawowe dane które pozwalają nam się kontaktować z naszymi Inwestorami. Są to: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych i jak długo dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w celu umożliwienia dostępu do usługi Newsletter za pośrednictwem, której będziemy przekazywać informacje na temat Spółki, ważne z punktu widzenia Inwestorów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych i wymóg realizacji usługi (Regulamin usługi Newsletter) (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b RODO.

Nasze Newslettery wysyłamy w oparciu o Twoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail i innych powiadomień oraz tzw. nasz uzasadniony interes, jakim jest prawo do realizacji marketingu bezpośredniego, a więc komunikowania się z naszymi Inwestorami w celu przedstawiania nowych informacji.

Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celu dostępu do usługi Newslettera  jest dobrowolne jednak konieczne, aby korzystać z tej usługi.

O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celu dostępu do usługi Newsletter, to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakończeniu świadczenia usługi na Twoją rzecz, jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

Metody i cele przetwarzania danych

Zbieramy dane osobowe dostarczone przez Inwestorów w sposób określony powyżej, drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób elektroniczny lub manualny. Korzystamy również z wysyłki automatycznej korespondencji elektronicznej.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

  • W celu zapewnienia dostępu do usługi Newslettera (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi Newsletter) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), informacje na temat działalności Spółki. Oczywiście możesz zrezygnować z Newslettera.
  • W celu realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. administratora danych) lub strony trzeciej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO):
    • zapewnianie bezpieczeństwa usługi,
    • cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym; dokonanie pomiarów statystycznych i analitycznych, ,
    • w celu prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego lub promocji własnych usług,
  • W celu wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe udostępnione przez Inwestorów, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, umożliwiają identyfikację Inwestorów jedynie przez Spółkę. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych którzy w naszym imieniu lub na naszą rzecz świadczą usługi analityczne lub statystyczne, zarządzają naszymi bazami danych czy wykonują usługi prawne lub rachunkowe. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw.

Jak zmienić lub usunąć informacje? Jakie mam prawa?

Masz prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Cię jakimi Twoimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli zechcesz poprawimy Twoje dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (możesz wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Twoje dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia Twoich danych do innego podmiotu.

Zapewniamy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Twoje dane. Masz prawo uzyskania kopii danych, które nam przekazałeś.

Informujemy, że w związku z powierzeniem nam naszych danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pisemnie kierując pismo na adres Spółki lub mailowo przesyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@grupaklepsydra.pl.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.