15 stycznia 2024

Grupa Klepsydra zawarła porozumienie inwestycyjne ze spółką Global Funeral Services i może pozyskać ponad 23 mln zł

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, poinformowała, że 15 stycznia 2024 roku, w wyniku prowadzonych negocjacji, spółka oraz jej główni akcjonariusze, czyli Pan Tomasz Salski oraz Pan Marek Cichewicz, zawarli ze spółką Global Funeral Services z siedzibą w Barcelonie porozumienie, w sprawie określenia głównych warunków potencjalnej inwestycji tej spółki w Grupę Klepsydra.

Grupa-Klepsydra_porozumienie_15.01

Pobierz plik