18 stycznia 2024

Grupa Klepsydra pozyska ponad 23 mln zł na konsolidację polskiego rynku pogrzebowego

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, poinformowała, że 18 stycznia 2024 roku, zawarła ze spółką Global Funeral Services Sociedad limitada z siedzibą w Barcelonie wiążącą umowę, w ramach której Global Funeral Services obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie będą stanowiły blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy.

Grupa-Klepsydra_podpisanie-umowy-inwestycyjnej_18.01

Pobierz plik